Kursy i szkolenia

BHP szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych


Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:
-   przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
-   zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
-   postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach zagrożeń.

Uczestnicy szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla osób  pracujących na stanowiskach robotniczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne.

Zakończenie szkolenia
Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora szkolenia. Pozytywna ocena z egzaminu stanowi podstawę do wydania uczestnikowi szkolenia zaświadczenia o jego ukończeniu. Zaświadczenie posiada logo Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

ZAPRASZAMY !!!

 

Czas trwania: 8 godzin
Terminy: trwa nabór
Cena: 100 zł/os. dla klientów indywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały elektroniczne 
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Urszula Wojnarowicz, kontakt
    

Liczba wolnych miejsc: 20


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Złotoryja
ul.Kolejowa 4
59-500 Złotoryja

Tel.: 76 878 58 55
Fax: 76 878 58 55
E-mail: okz.zlotoryja@dzdz.edu.plFacebook