Kursy i szkolenia

BHP szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych


Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:
-   identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
-   organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
-   metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.


Uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla:
-  pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji,  
-  pracowników realizujących zadania związane z organizacją komórek organizacyjnych, procesów pracy i stanowisk pracy. 


Zakończenie szkolenia
Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora szkolenia. Pozytywna ocena z egzaminu stanowi podstawę do wydania uczestnikowi szkolenia zaświadczenia o jego ukończeniu. Zaświadczenie posiada logo Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

ZAPRASZAMY !!!

 

Czas trwania: 16 godzin
Terminy: trwa nabór
Cena: 200 zł/os. dla klientów indywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały elektroniczne 
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Urszula Wojnarowicz, kontakt
    

Liczba wolnych miejsc: 15


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Złotoryja
ul.Kolejowa 4
59-500 Złotoryja

Tel.: 76 878 58 55, 575316338
Fax: 76 878 58 55
E-mail: okz.zlotoryja@dzdz.edu.plFacebook