Kursy i szkolenia

BHP szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych


Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:
-   identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
-   organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
-   metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.


Uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla:
-  pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji,  
-  pracowników realizujących zadania związane z organizacją komórek organizacyjnych, procesów pracy i stanowisk pracy. 


Zakończenie szkolenia
Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora szkolenia. Pozytywna ocena z egzaminu stanowi podstawę do wydania uczestnikowi szkolenia zaświadczenia o jego ukończeniu. Zaświadczenie posiada logo Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 16 godzin
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
Cena: 150 zł/os. 
Inne: materiały dydaktyczne, poczęstunek (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Monika Kamińska, Anna Wojtaczka kontakt
   
Liczba wolnych miejsc: 24


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Lubin
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14c
59-300 Lubin

Tel.: 76 844 39 40, 601 304 929
Fax: 76 844 39 40
E-mail: okz.lubin@dzdz.edu.plFacebook