Kursy i szkolenia

BHP szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych 


Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:
-   oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
-   metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
-   kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
-   postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla:
-  pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych,
-  pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych,

-  innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zakończenie szkolenia
Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora szkolenia. Pozytywna ocena z egzaminu stanowi podstawę do wydania uczestnikowi szkolenia zaświadczenia o jego ukończeniu. Zaświadczenie posiada logo Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

ZAPRASZAMY !!!

 

Czas trwania: 8 godzin
Terminy: 17.10.2018 r. ( środa ) godzina 8.30
Cena: 60 zł/os. dla klientów indywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały elektroniczne 
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Urszula Wojnarowicz, Ewa Oleryk  kontakt
    

Liczba wolnych miejsc: 20


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Złotoryja
ul.Kolejowa 4
59-500 Złotoryja

Tel.: 76 878 58 55
Fax: 76 878 58 55
E-mail: okz.zlotoryja@dzdz.edu.plFacebook