Kursy i szkolenia

BHP szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych 


Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
-   oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
-   metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
-   kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
-   postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla:
-  pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych,
-  pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych,

-  innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zakończenie szkolenia
Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora szkolenia. Pozytywna ocena z egzaminu stanowi podstawę do wydania uczestnikowi szkolenia zaświadczenia o jego ukończeniu. Zaświadczenie posiada logo Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 8 godzin
Terminy: trwa nabór 
Cena: 60 zł/os.
Inne: materiały dydaktyczne, poczęstunek (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Monika Kamińska, Anna Wojtaczka kontakt
   
Liczba wolnych miejsc: 23


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Lubin
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14c
59-300 Lubin

Tel.: 76 844 39 40, 601 304 929
Fax: 76 844 39 40
E-mail: okz.lubin@dzdz.edu.plFacebook