Kursy i szkolenia

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikamiCelem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:
-   oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
-   kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
-   ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.


Uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla:
-  pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
-  innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).


Zakończenie szkolenia
Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora szkolenia. Pozytywna ocena z egzaminu stanowi podstawę do wydania uczestnikowi szkolenia zaświadczenia o jego ukończeniu. Zaświadczenie posiada logo Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

ZAPRASZAMY !!!
 
Czas trwania: 16 godzin
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
Cena: 250,00 zł/os. dla klientów indywidualnych (cena kursu obejmuje materiały szkoleniowe) 
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny kursu
Inne:  materiały drukowane
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
dla grup możliwość organizacji transportu i wyżywienia
Osoba do kontaktu: Zbigniew Bukowski kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 10Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Jelenia Góra
ul. 1 Maja 27
58-500 Jelenia Góra

Tel.: 75 752 46 40
Tel.: 601 751 654
Fax: 75 643 87 77
E-mail: okz.jeleniagora@dzdz.edu.plFacebook