Kursy i szkolenia

BHP szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami


Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:
-   oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
-   kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
-   ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.


Uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla:
-  pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
-  innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).


Zakończenie szkolenia
Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora szkolenia. Pozytywna ocena z egzaminu stanowi podstawę do wydania uczestnikowi szkolenia zaświadczenia o jego ukończeniu. Zaświadczenie posiada logo Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

ZAPRASZAMY !!!

 

Czas trwania: 16 godzin
Terminy:  16-17 paźdzeirnika 2018 r. godz. 9.00
Cena: 150 zł/os. dla klientów indywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały elektroniczne 
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Urszula Wojnarowicz, Ewa  Oleryk kontakt
    

Liczba wolnych miejsc: 19


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Złotoryja
ul.Kolejowa 4
59-500 Złotoryja

Tel.: 76 878 58 55
Fax: 76 878 58 55
E-mail: okz.zlotoryja@dzdz.edu.plFacebook