Kursy i szkolenia

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami


Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:
-   oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
-   kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
-   ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla:
-  pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
-  innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Zakończenie szkolenia
Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora szkolenia. Pozytywna ocena z egzaminu stanowi podstawę do wydania uczestnikowi szkolenia zaświadczenia o jego ukończeniu.

ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 16 godzin
Terminy: trwa nabór
Cena: 350,00 zł/os. dla klientów indywidualnych, 
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne,
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu:  Anna Gawińska , Andrzej  Żurek ,  kontakt
   


Liczba wolnych miejsc: 19


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Oleśnica
ul. Młynarska 3
56-400 Oleśnica

Tel.: 71 314 20 68
Fax: 71 398 57 28
E-mail: okz.olesnica@dzdz.edu.plFacebook