Kursy i szkolenia

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami


Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:
-   oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
-   kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
-   ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.


Uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla:
-  pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
-  innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).


Zakończenie szkolenia
Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora szkolenia. Pozytywna ocena z egzaminu stanowi podstawę do wydania uczestnikowi szkolenia zaświadczenia o jego ukończeniu. Zaświadczenie posiada logo Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 16 godzin
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
Cena: 150 zł/os. 
Inne: materiały dydaktyczne, poczęstunek (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Monika Kamińska, Anna Wojtaczka kontakt
   
Liczba wolnych miejsc: 21


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Lubin
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14c
59-300 Lubin

Tel.: 76 844 39 40, 601 304 929
Fax: 76 844 39 40
E-mail: okz.lubin@dzdz.edu.plFacebook