Kursy i szkolenia


Arkusz kalkulacyjny MS ExcelCel:

Poszerzenie podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie korzystania z programu MS Excel. Nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się formułami w celach obliczeniowych, formatowania danych zgodnie z zapotrzebowaniem, tworzenia skoroszytów złożonych z wielu arkuszy oraz przygotowania wydruków z dostosowaniem takich parametrów jak: marginesy, obszar wydruku, skalowanie wydruku, powtarzalność tytułów kolumn i wierszy oraz nagłówki i stopki strony.

Po ukończeniu szkolenia kursant będzie umiał:
- adresować komórki,
- formatować komórki,
- wykorzystywać funkcje,
- tworzyć bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel,
- tworzyć tabele przestawne,
- używać narzędzi analizy danych i formuł,
- tworzyć makropolecenia,
- tworzyć zabezpieczenia i wydruki,
- samodzielnie realizować przykładowe zadania obliczeniowe.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz.U. poz. 1632).

ZAPRASZAMY!!!


Czas trwania 16 godzin
Termin trwa nabór
Cena 300,00 zł/os.
Inne materiały dydaktyczne, poczęstunek (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu                               Monika Kamińska, Anna Wojtaczka


Liczba wolnych miejsc: 5


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Lubin
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14c
59-300 Lubin

Tel.: 76 844 39 40, 601 304 929
Fax: 76 844 39 40
E-mail: okz.lubin@dzdz.edu.plFacebook