Kursy i szkolenia

ADR - szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternachCel:
Celem zajęć jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.
 
Wymagania wstępne stawiane uczestnikom:

  • Kurs ADR początkowy - organizowany jest dla kierowców zawodowych, którzy po raz pierwszy ubiegają się o uprawnienia ADR do przewozu materiałów niebezpiecznych. Kierowca przystępujący do kursu musi spełniać wymagania ustawy prawo o ruch drogowym i transporcie drogowym, mieć ukończone 21 lat oraz prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
  • Kurs ADR doskonalący - przeznaczony jest dla kierowców zawodowych chcących przedłużyć posiadane uprawnienia ADR o kolejne 5 lat. Kierowca zawodowy zamierzający ukończyć kurs dokształcający doskonalący musi posiadać aktualne zaświadczenie ADR.

Osoby przystępujące do kursu specjalistycznego na cysterny muszą mieć ukończony kurs podstawowy 

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach obejmuje tematy:
-zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,
-wymagania dotyczące pojazdów,
-ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern,
-dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych.

W wyniku pozytywnego zdania egzaminu przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa kierowca uzyskuje uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) w ruchu krajowym i międzynarodowym.

ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania:
Kurs ADR początkowy:
szkolenie specjalistyczne cysterny - 16 godzin + 1 godz. ćwiczeń praktycznych na każde 5 osób biorących udział w kursie.
Kurs ADR doskonalący:
szkolenie specjalistyczne cysterny - 16 godzin + 1 godz. ćwiczeń praktycznych na każde 5 osób biorących udział w kursie.
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
Cena: 300,00 zł/os. + opłata za wydanie zaświadczenia (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej)
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny kursu
Inne:  materiały drukowane
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
dla grup możliwość organizacji transportu i wyżywienia
Osoba do kontaktu: Zbigniew Bukowski kontakt
 


Liczba wolnych miejsc: 10Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Jelenia Góra
ul. 1 Maja 27
58-500 Jelenia Góra

Tel.: 75 752 46 40
Tel.: 601 751 654
Fax: 75 643 87 77
E-mail: okz.jeleniagora@dzdz.edu.plFacebook