Kursy i szkolenia

ADR-szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7


Cel:
Celem zajęć jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.
 
Wymagania wstępne stawiane uczestnikom:


  • Kurs ADR początkowy - organizowany jest dla kierowców zawodowych, którzy po raz pierwszy ubiegają się o uprawnienia ADR do przewozu materiałów niebezpiecznych. Kierowca przystępujący do kursu musi spełniać wymagania ustawy prawo o ruch drogowym i transporcie drogowym, mieć ukończone 21 lat oraz prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
  • Kurs ADR doskonalący - przeznaczony jest dla kierowców zawodowych chcących przedłużyć posiadane uprawnienia ADR o kolejne 5 lat. Kierowca zawodowy zamierzający ukończyć kurs dokształcający doskonalący musi posiadać aktualne zaświadczenie ADR.

Szkolenia specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 obejmuje tematy:
- zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym,
- wymagania szczególne dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych,
- środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym.

W wyniku pozytywnego zdania egzaminu przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa kierowca uzyskuje uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) odpowiednich klas w ruchu krajowym i międzynarodowym.ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: Kurs ADR początkowy:
szkolenie specjalistyczne w zakresie towarów niebezpiecznych klasy 7- 8 godzin.

Kurs ADR doskonalący:
szkolenie specjalistyczne w zakresie klasy 7- 5 godzin.
 
Terminy: zajęcia codziennie w dni powszednie w godz. od 16:00 do 20:00
Cena: zajęcia weekendowe w godz. od 8:00 do 16:00
250,00 zł/os.
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata, przekąski)
Osoba do kontaktu: Anna Gawińska, Andrzej  Żurek, kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 8


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Oleśnica
ul. Młynarska 3
56-400 Oleśnica

Tel.: 71 314 20 68
Fax: 71 398 57 28
E-mail: okz.olesnica@dzdz.edu.plFacebook