Kursy i szkolenia

ADR - szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7


Cel:
Celem zajęć jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.
 
Wymagania wstępne stawiane uczestnikom:


  • Kurs ADR początkowy - organizowany jest dla kierowców zawodowych, którzy po raz pierwszy ubiegają się o uprawnienia ADR do przewozu materiałów niebezpiecznych. Kierowca przystępujący do kursu musi spełniać wymagania ustawy prawo o ruch drogowym i transporcie drogowym, mieć ukończone 21 lat oraz prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
  • Kurs ADR doskonalący - przeznaczony jest dla kierowców zawodowych chcących przedłużyć posiadane uprawnienia ADR o kolejne 5 lat. Kierowca zawodowy zamierzający ukończyć kurs dokształcający doskonalący musi posiadać aktualne zaświadczenie ADR.

Szkolenia specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 obejmuje tematy:
- zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym,
- wymagania szczególne dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych,
- środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym.

W wyniku pozytywnego zdania egzaminu przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa kierowca uzyskuje uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) odpowiednich klas w ruchu krajowym i międzynarodowym.ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: Kurs ADR początkowy:
szkolenie specjalistyczne w zakresie towarów niebezpiecznych klasy 7- 8 godzin.

Kurs ADR doskonalący:
szkolenie specjalistyczne w zakresie klasy 7- 5 godzin.
 
Terminy:  
Cena: 300,00 zł/os.
 
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
 
Osoba do kontaktu: Monika Kamińska kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 20


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Lubin
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14c
59-300 Lubin

Tel.: 76 844 39 40, 601 304 929
Fax: 76 844 39 40
E-mail: okz.lubin@dzdz.edu.plFacebook