Kursy i szkolenia

ADR - szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 


Cel:
Celem kursu ADR jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

Wymagania wstępne stawiane uczestnikom kursu ADR:

Kurs ADR początkowy - organizowany jest dla kierowców zawodowych, którzy po raz pierwszy ubiegają się o uprawnienia ADR do przewozu materiałów niebezpiecznych. Kierowca przystępujący do kursu musi spełniać wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym i transporcie drogowym, mieć ukończone 21 lat oraz prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
Kurs ADR doskonalący - przeznaczony jest dla kierowców zawodowych chcących przedłużyć posiadane uprawnienia ADR o kolejne 5 lat. Kierowca zawodowy zamierzający ukończyć kurs doskonalący musi posiadać aktualne zaświadczenie ADR.

Szkolenia specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 obejmuje tematy:

- zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym pirotechniczne,
- zakazy pakowania i ładowania razem materiałów i przedmiotów klasy 1.

Po ukończeniu kursu ADR oraz w wyniku pozytywnego zdania egzaminu przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa kierowca uzyskuje uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych ADR w ruchu krajowym i międzynarodowym.

ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania:
Kurs ADR początkowy:
szkolenie specjalistyczne klasy 1 - 8 godzin
Kurs ADR doskonalący:
szkolenie specjalistyczne klasy 1 - 5 godzin
 
Szkolenie specjalistyczne będzie prowadzone łącznie ze szkoleniem podstawowym
Terminy: rozpoczęcie: po zebraniu grupy 
zajęcia w  piątek od 16:00, poniedziałek 16:00
Cena: Kurs ADR początkowy: 400 zł/os. dla klientów indywidualnych
Kurs ADR doskonalący: 320 zł/os. dla klientów indywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane,  udostępniamy podręczniki na czas trwania szkolenia
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Grażyna Danielczak, Iwona Borkowska  kontakt


Liczba wolnych miejsc: 19


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Wałbrzych
ul. Wańkowicza 7
58-304 Wałbrzych

Tel.: 74 848 12 77
Fax: 74 847 76 70
E-mail: okz.walbrzych@dzdz.edu.plFacebook