Kursy i szkolenia

ADR-szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1


Cel:
Celem zajęć jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.
 
Wymagania wstępne stawiane uczestnikom:

  • Kurs ADR początkowy - organizowany jest dla kierowców zawodowych, którzy po raz pierwszy ubiegają się o uprawnienia ADR do przewozu materiałów niebezpiecznych. Kierowca przystępujący do kursu musi spełniać wymagania ustawy prawo o ruch drogowym i transporcie drogowym, mieć ukończone 21 lat oraz prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
  • Kurs ADR doskonalący - przeznaczony jest dla kierowców zawodowych chcących przedłużyć posiadane uprawnienia ADR o kolejne 5 lat. Kierowca zawodowy zamierzający ukończyć kurs dokształcający doskonalący musi posiadać aktualne zaświadczenie ADR.

Szkolenia specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 obejmuje tematy:
- zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym pirotechniczne,
- zakazy pakowania i ładowania razem materiałów i przedmiotów klasy 1.

W wyniku pozytywnego zdania egzaminu przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa kierowca uzyskuje uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) odpowiednich klas w ruchu krajowym i międzynarodowym.ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: Kurs ADR początkowy:
szkolenie specjalistyczne w zakresie towarów niebezpiecznych klasy 1- 8 godzin.

Kurs ADR doskonalący:
szkolenie specjalistyczne w zakresie klasy 1- 5 godzin.
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
zajęcia codziennie, w dni powszednie, w godz. od 8:00 do 16:00
Cena: 400,00 zł./os. + opłata na konto UM za wydanie zaświadczenia ADR 50,50zł
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata, przekąski)
dla grup możliwość organizacji transportu i wyżywienia
Osoba do kontaktu: Danuta Kraska, kontakt
   


 

Liczba wolnych miejsc: 49

Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Legnica
ul. Muzealna 2
59-220 Legnica

Tel.: 76 862 40 50
Tel.: 601 304 967
Tel.: 601 892 196
Fax: 76 862 40 50
E-mail: okz.legnica@dzdz.edu.plFacebook