Kursy i szkolenia

ADR - szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach 

ADR - szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach. Wałbrzych, ul. Wańkowicza 7. DZDZ Kursy i Szkolenia.


Cel:
Celem kursu ADR na cysterny jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków ewentualnego wypadku.

Wymagania wstępne stawiane uczestnikom kursu ADR na cysterny:

Kurs ADR początkowy - organizowany jest dla kierowców zawodowych, którzy po raz pierwszy ubiegają się o uprawnienia ADR do przewozu materiałów niebezpiecznych. Kierowca przystępujący do kursu musi spełniać wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym i transporcie drogowym, mieć ukończone 21 lat oraz prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
Kurs ADR doskonalący - przeznaczony jest dla kierowców zawodowych chcących przedłużyć posiadane uprawnienia ADR o kolejne 5 lat. Kierowca zawodowy zamierzający ukończyć kurs doskonalący musi posiadać aktualne zaświadczenie ADR.

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach obejmuje tematy:

  • zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,
  • wymagania dotyczące pojazdów,
  • ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern,
  • dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych.


Po ukończeniu kursu ADR na cysterny oraz w wyniku pozytywnego zdania egzaminu przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa kierowca uzyskuje uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych ADR w ruchu krajowym i międzynarodowym.

ZAPRASZAMY !!!


Czas trwania:
Kurs ADR początkowy:
szkolenie specjalistyczne cysterny - 18 godzin + 1 godzina ćwiczeń praktycznych na każde 5 osób biorących udział w kursie.
Kurs ADR doskonalący:
szkolenie  specjalistyczne cysterny  - 13 godzin + 1 godzina ćwiczeń praktycznych na każde 5 osób biorących udział w kursie.
 
Szkolenie specjalistyczne będzie prowadzone łącznie ze szkoleniem podstawowym
Terminy: rozpoczęcie: po zebraniu grupy
zajęcia:  piątek 16:00, sobota i niedziela od 9.00.
Cena: Kurs ADR początkowy: 400 zł/os. dla klientów indywidualnych
Kurs ADR doskonalący320 zł/os. dla klientów indywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane,  udostępniamy podręczniki na czas trwania szkolenia
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Iwona Borkowska, Dorota Wawrzyńska kontakt
   


Liczba wolnych miejsc: 20

Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Wałbrzych
ul. Wańkowicza 7
58-304 Wałbrzych

Tel.: 74 848 12 77
Fax: 74 847 76 70
E-mail: okz.walbrzych@dzdz.edu.plFacebook