Kursy i szkolenia

Szkolenie ADR specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach


Cel:
Celem zajęć jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.
 
Wymagania wstępne stawiane uczestnikom:

Kurs ADR początkowy - organizowany jest dla kierowców zawodowych, którzy po raz pierwszy ubiegają się o uprawnienia ADR do przewozu materiałów niebezpiecznych. Kierowca przystępujący do kursu musi spełniać wymagania ustawy prawo o ruch drogowym i transporcie drogowym, mieć ukończone 21 lat oraz prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

Kurs ADR doskonalący - przeznaczony jest dla kierowców zawodowych chcących przedłużyć posiadane uprawnienia ADR o kolejne 5 lat. Kierowca zawodowy zamierzający ukończyć kurs dokształcający doskonalący musi posiadać aktualne zaświadczenie ADR.

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach obejmuje tematy:

- zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,
- wymagania dotyczące pojazdów,
- ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern,
- dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych.

W wyniku pozytywnego zdania egzaminu przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa kierowca uzyskuje uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) w ruchu krajowym i międzynarodowym.

ZAPRASZAMY !!!
 
Czas trwania: Kurs ADR początkowy:
szkolenie specjalistyczne cysterny - 16 godziny+1 godz. ćwiczeń praktycznych na każde 5 osób biorących udział w kursie
Kurs ADR doskonalący:
szkolenie specjalistyczne cysterny - 8 godzin+1 godz. ćwiczeń praktycznych na każde 5 osób biorących udział w kursie
Terminy:  23.03.2019 r. ( sobota) godz. 8.00
Cena: 300 zł/os. dla klientów indywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  podręcznik na własność
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata, ciastka)
Osoba do kontaktu: Urszula Wojnarowicz, kontakt
    

Liczba wolnych miejsc: 10

Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Złotoryja
ul.Kolejowa 4
59-500 Złotoryja

Tel.: 76 878 58 55
Fax: 76 878 58 55
E-mail: okz.zlotoryja@dzdz.edu.plFacebook