Kursy i szkolenia

ADR - szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach


Cel:
Celem zajęć jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

Wymagania wstępne stawiane uczestnikom:

  • Kurs ADR początkowy - organizowany jest dla kierowców zawodowych, którzy po raz pierwszy ubiegają się o uprawnienia ADR do przewozu materiałów niebezpiecznych. Kierowca przystępujący do kursu musi spełniać wymagania ustawy prawo o ruch drogowym i transporcie drogowym, mieć ukończone 21 lat oraz prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
  • Kurs ADR doskonalący - przeznaczony jest dla kierowców zawodowych chcących przedłużyć posiadane uprawnienia ADR o kolejne 5 lat. Kierowca zawodowy zamierzający ukończyć kurs dokształcający doskonalący musi posiadać aktualne zaświadczenie ADR.

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach obejmuje tematy:
-zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,
-wymagania dotyczące pojazdów,
-ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern,
-dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych.

W wyniku pozytywnego zdania egzaminu przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa kierowca uzyskuje uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) w ruchu krajowym i międzynarodowym.

ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: Kurs ADR początkowy:
szkolenie specjalistyczne w cysternach-16 godzin+1 godz. ćwiczeń praktycznych na każde 5 osób biorących udział w kursie.

Kurs ADR doskonalący:
szkolenie specjalistyczne w cysternach-8 godzin+1 godz. ćwiczeń praktycznych na każde 5 osób biorących udział w kursie.
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
zajęcia codziennie, w dni powszednie, w godz. od 8:00 do 16:00
Cena: 350 zł/os. (odnowienie uprawnień 300,00 zł/os.) + opłata na konto UM za wydanie zaświadczenia ADR 50,50zł
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata, przekąski)
dla grup możliwość organizacji transportu i wyżywienia
Osoba do kontaktu: Danuta Kraska,kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 15

Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Legnica
ul. Muzealna 2
59-220 Legnica

Tel.: 76 862 40 50
Tel.: 601 304 967
Tel.: 601 892 196
Fax: 76 862 40 50
E-mail: okz.legnica@dzdz.edu.plFacebook