Kursy i szkolenia

ADR - szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

ADR - szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas. Wałbrzych, ul. Wańkowicza 7. DZDZ Kursy i Szkolenia.


Cel:
Celem kursu ADR jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

Wymagania wstępne stawiane uczestnikom kursu ADR:

Kurs ADR początkowy - organizowany jest dla kierowców zawodowych, którzy po raz pierwszy ubiegają się o uprawnienia ADR do przewozu materiałów niebezpiecznych. Kierowca przystępujący do kursu musi spełniać wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym i transporcie drogowym, mieć ukończone 21 lat oraz prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
Kurs ADR doskonalący - przeznaczony jest dla kierowców zawodowych chcących przedłużyć posiadane uprawnienia ADR o kolejne 5 lat. Kierowca zawodowy zamierzający ukończyć kurs doskonalący musi posiadać aktualne zaświadczenie ADR.

Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR wszystkich klas obejmuje tematy:
- wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
- główne rodzaje zagrożeń,
- informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów,
- działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
- czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku,
- oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej,
- obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
- przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,
- zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych,
- środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,
- informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej,
- informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,
- manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie,
- ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu,
- ochrona towarów niebezpiecznych.

Po ukończeniu kursu ADR oraz w wyniku pozytywnego zdania egzaminu przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa kierowca uzyskuje uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych ADR w ruchu krajowym i międzynarodowym.

ZAPRASZAMY !!!


Czas trwania:
Kurs ADR początkowy:
szkolenie podstawowe w zakresie wszystkich klas - 24 godziny + 1 godzina ćwiczeń praktycznych na każde 5 osób biorących udział w kursie.
Kurs ADR doskonalący:
szkolenie podstawowe w zakresie wszystkich klas - 16 godzin + 1 godzina ćwiczeń praktycznych na każde 5 osób biorących udział w kursie.
 
Szkolenie podstawowe w ramach ADR początkowego może być prowadzone łącznie z jednym lub więcej niż jednym szkoleniem specjalistycznym
Terminy: rozpoczęcie: po zebraniu grupy
zajęcia w  piątek od 16:00, sobota i niedziela od 8.00.
Cena: Kurs ADR początkowy: 700 zł/os. dla klientów indywidualnych
Kurs ADR doskonalący: 560 zł/os. dla klientów indywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane,  udostępniamy podręczniki na czas trwania szkolenia
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Grażyna Danielczak, Iwona Borkowska  kontakt
   


Liczba wolnych miejsc: 18


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Wałbrzych
ul. Wańkowicza 7
58-304 Wałbrzych

Tel.: 74 848 12 77
Fax: 74 847 76 70
E-mail: okz.walbrzych@dzdz.edu.plFacebook