Kursy i szkolenia

ADR - kurs specjalistyczny cysterny

ADR - kurs specjalistyczny cysterny

Cel kursu:
Celem kursu jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.
 
Wymagania wstępne stawiane uczestnikom:

  • Kurs ADR początkowy - organizowany jest dla kierowców zawodowych, którzy po raz pierwszy ubiegają się o uprawnienia ADR do przewozu materiałów niebezpiecznych. Kierowca przystępujący do kursu musi spełniać wymagania ustawy prawo o ruch drogowym i transporcie drogowym, mieć ukończone 21 lat oraz prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
  • Kurs ADR doskonalący - przeznaczony jest dla kierowców zawodowych chcących przedłużyć posiadane uprawnienia ADR o kolejne 5 lat. Kierowca zawodowy zamierzający ukończyć kurs dokształcający doskonalący musi posiadać aktualne zaświadczenie ADR.

Osoby przystępujące do kursu specjalistycznego na cysterny powinny mieć ukończony kurs podstawowy.


Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach obejmuje tematy:

- zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,
- wymagania dotyczące pojazdów,
- ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern,
- dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych.

W wyniku pozytywnego zdania egzaminu przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa kierowca uzyskuje uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) w ruchu krajowym i międzynarodowym. 
Czas trwania: Kurs ADR początkowy:
szkolenie specjalistyczne cysterny - 13 godzin + 1 godz. ćwiczeń praktycznych na każde 5 osób biorących udział w kursie.

Kurs ADR doskonalący:
szkolenie specjalistyczne cysterny - 8 godzin + 1 godz. ćwiczeń praktycznych na każde 5 osób biorących udział w kursie.
Terminy: 24.10.2020 - 08.11.2020 (egzamin 08.11.2020 r.)
Cena: początkowy: 350,00 zł/os./ doskonalący: 250,00zł/os.
Inne:  w cenie kursu: podręcznik na własność
Kontakt: Joanna Skoczylas, Dorota Ozga tel. 71 344 28 12, okz.biskupia@dzdz.edu.pl
   


Liczba wolnych miejsc: 25


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Wrocław Biskupia
ul. Biskupia 10a
50-148 Wrocław

Tel.: 71 344 28 12
Fax: 71 343 68 30
E-mail: okz.biskupia@dzdz.edu.plFacebook