Kursy i szkolenia

ADR - kurs podstawowy

ADR - kurs podstawowy

Cel:
Celem kursu jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.
 
Wymagania wstępne stawiane uczestnikom:
 
Kurs ADR początkowy - organizowany jest dla kierowców zawodowych, którzy po raz pierwszy ubiegają się o uprawnienia ADR do przewozu materiałów niebezpiecznychKierowca przystępujący do kursu musi spełniać wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym i transporcie drogowym, mieć ukończone 21 lat oraz prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
 
 
Kurs ADR doskonalący - przeznaczony jest dla kierowców zawodowych chcących przedłużyć posiadane uprawnienia ADR o kolejne 5 lat. Kierowca zawodowy zamierzający ukończyć kurs doskonalący musi posiadać aktualne zaświadczenie ADR.
 
 
Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas obejmuje tematy:

- wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych, 
- główne rodzaje zagrożeń,
- informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów,
- działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
- czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku,
- oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej,
- obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
- przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,
- zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych,
- środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,
- informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej,
- informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,
- manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie,
- ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu,
- ochrona towarów niebezpiecznych.
 
W wyniku pozytywnego zdania egzaminu przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa kierowca uzyskuje uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) w ruchu krajowym i międzynarodowym.

 
Czas trwania: Kurs ADR początkowy:
kurs podstawowy w zakresie wszystkich klas - 18 godziny+1 godz. ćwiczeń praktycznych na każde 5 osób biorących udział w kursie.

Kurs ADR doskonalący:
kurs podstawowy w zakresie wszystkich klas - 16 godzin+1 godz. ćwiczeń praktycznych na każde 5 osób biorących udział w kursie.

Kurs podstawowy w ramach ADR początkowego może być prowadzone łącznie z jednym lub więcej niż jednym szkoleniem specjalistycznym.
 
Terminy: 24.10.2020 r. - 25.10.2020 r.  (egzamin 08.10.2020 r ) oraz 26.10.-27.10.2020 r. (egzmian 08.10.2020 r.)
Zajęcia odbywać się będą w systemie weekendowym
Cena: 500,00 zł/os. (odnowienie uprawnień 400,00 zł/os.) + opłata na konto UM za wydanie zaświadczenia ADR 50,50zł
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane,  
udostępniamy podręczniki na czas trwania szkolenia

poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata, przekąski)
Osoby do kontaktu:  Joanna Skoczylas, Dorota Ozga tel. 71 344 28 12, okz.biskupia@dzdz.edu.pl  


Liczba wolnych miejsc: 7


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Wrocław Biskupia
ul. Biskupia 10a
50-148 Wrocław

Tel.: 71 344 28 12
Fax: 71 343 68 30
E-mail: okz.biskupia@dzdz.edu.plFacebook