Kursy i szkolenia

ABC działalności gospodarczej


Szkolenie "ABC działalności gospodarczej" kierowane jest do osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Cele kształcenia:

1.      Przygotowanie uczestników szkolenia w zakresie:
- znajomości prawa związanego z prowadzeniem własnej firmy,
- etapów procesu zakładania własnej działalności,
- obowiązków przedsiębiorcy względem US, ZUS, GUS i innych instytucji, z którymi współpracuje przedsiębiorca,
- form finansowania i prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwie,
- zarządzania przedsiębiorstwem,
- marketingu i reklamy małego przedsiębiorstwa,
- oceny własnej przedsiębiorczości i weryfikacji pomysłu na działalność,
- tworzenia biznesplanu.

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia
· motywacja do kształcenia,
·ukończone 18 lat,
·motywacja do założenia własnej działalności gospodarczej.

Kandydaci na kurs prowadzenia własnej działalności gospodarczej powinni prezentować postawy odpowiedzialności, zdyscyplinowania oraz umiejętności organizowania pracy.       
 
Tematyka zajęć obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:
- etapy rejestracji działalności gospodarczej,
- wybór formy opodatkowania,
- formy prowadzenia działalności gospodarczej,
- instrumenty finansowego i merytorycznego wsparcia dla małej przedsiębiorczości (pozyskiwanie funduszy na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej),
- rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
- marketing i reklama nowej firmy,
- rozliczenia z urzędem skarbowym,
- rachunkowość i dokumentacja w firmie,
- pozyskiwanie lokalu na działalność gospodarczą,
- biznesplan.
 
 
Po ukończeniu szkolenia słuchacz otrzymuje 
zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz.U. poz. 1632).


ZAPRASZAMY!!!


 

Czas trwania 24 godz.
Termin trwa nabór
Cena 350,00 zł/os.
Inne materiały dydaktyczne, poczęstunek (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu                                  Monika Kamińska, Anna Wojtaczka


Liczba wolnych miejsc: 12


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Lubin
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14c
59-300 Lubin

Tel.: 76 844 39 40, 601 304 929
Fax: 76 844 39 40
E-mail: okz.lubin@dzdz.edu.plFacebook