Kursy i szkolenia

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności, w szczególności z zakresu: 
-   przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
-   oceny zagrożeń występujących w procesach pracy, ryzyka związanego z tymi zagrożeniami oraz metod ochrony przed nimi,
-   kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków prac,
-   ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, 
-   organizacji w zakładzie pracy nadzoru i kontroli warunków pracy,
-   postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, kierowników (dyrektorów) przedsiębiorstw, spółek, spółdzielni, zakładów, hurtowni i innych oraz osób kierujących pracownikami (mistrzowie, brygadziści, kierownicy wydziałów, działów i innych komórek organizacyjnych).

Uczestnik podczas szkolenia uzyskuje aktualną wiedzę w zakresie regulacji prawnych dotyczących prawa pracy, wiedzę w zakresie ergonomii organizacji stanowiska zgodnego z wymogami i przepisami przeciwpożarowymi, poznaje najnowsze techniki udzielania pomocy przedlekarskiej i organizacji niesienia pomocy. 

Pracodawcy i kadra kierująca pracownikami odbywają je nie rzadziej niż raz na 5 lat.
 
Zakończenie szkolenia:
Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu. Posiadamy certyfikat Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

ZAPRASZAMY!!!
 

Czas trwania: Samokształcenie kierowane - konsultacje, łącznie 16 godzin
Terminy: rozpoczęcie: 11.09.2020 r. godz. 08:30
Cena: 150 zł/os. dla klientów indywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Agnieszka Pasternak  kontakt
   
Liczba wolnych miejsc: 20


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Legnica
ul. Muzealna 2
59-220 Legnica

Tel.: 76 862 40 50
Tel.: 601 304 967
Tel.: 601 892 196
Fax: 76 862 40 50
E-mail: okz.legnica@dzdz.edu.plFacebook