Kursy i szkolenia

Zmiany w przepisach celno - podatkowych  - warsztaty dla wymagających
Wewnątrzwspólnotowy Kodeks Celny 

 

Celem szkoleń ze zmiany w przepisach celno-podatkowych jest zapoznanie uczestników ze zmianami w przepisach podatkowych oraz celnych związanych z obrotem towarowym  w handlu zagranicznym.

Wymagania stawiane uczestnikom kursu:

 • Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych tematyką, księgowych, głównych księgowych, dyrektorów finansowych, logistyków a także dla osób zajmujących się obrotem towarowym z krajami trzecimi. 


W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

 • Źródła prawa celnego;
 • Elementy służące do naliczania należności celnych;
 • Taryfa Cena WE i klasyfikacja taryfowa towarów, środki taryfowe;
 • Pochodzenie towarów (preferencyjne, niepreferencyjne), dowody pochodzenia, umowy celne;
 • Wartość celna towarów;
 • Wprowadzenie towarów na obszar celny WE;
 • Procedury celne;
 • Zgłoszenie w formie elektronicznej/pisemnej-procedura zwykła i uproszczona;
 • Kontrola zgłoszeń po zwolnieniu towarów;
 • Dopuszczenie do obrotu;
 • Procedury zawieszające i gospodarcze procedury celne;
 • Operacje uprzywilejowane - zwolnienia, towary powracające;
 • Nowy System Kontroli Eksportu (ECS), uzyskiwanie potwierdzeń dla potrzeb podatkowych -kraj/zagranica;
 • Zasady, tryb, kryteria nabywania korzyści wynikających z uzyskania pozwolenia na stosowanie uproszczeń w przepisach celnych i kontroli celnej, tzw. Status upoważnionego przedsiębiorcy (pozwolenia AEO).;
 • Pojedyncze Pozwolenia Europejskie (SEA) - zasady i tryb udzielania pozwoleń;
 • Zasady organizacji odpraw celnych w ramach Single Window i One Stop Shop;
 • Zmiany w zakresie taryfy celnej;
 • Aktualne zmiany w przepisach dotyczących importu i eksportu towarów w zakresie prawa wspólnotowego i krajowego.
 • Intrastat jako obowiązek statystyczny.
 • Incoterms 2010 – warunki dostaw. 


Kurs prowadzi doświadczony trener-wykładowca,długoletni praktyk w zakresie przepisów prawa celnego oraz ustaw około celnych. Specjalista ds. celnych oraz podatku akcyzowego.


Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632).

 

Czas trwania: 8 godzin
Terminy: trwa nabór na nowy rok
Cena: 590 zł/os. 
Inne: materiały szkoleniowe
Kontakt: tel. 71 344 28 12, okz.biskupia@dzdz.edu.pl
   Liczba wolnych miejsc: 1


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Wrocław I
ul. Biskupia 10a
50-148 Wrocław

Tel.: 71 344 28 12
Fax: 71 343 68 30
E-mail: okz.biskupia@dzdz.edu.plFacebook