Kursy i szkolenia

Kurs pierwsza pomoc przedmedycznaCel kursu:

Celem kursu pierwszej pomocy przedmedycznej jest przygotowanie słuchaczy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym osobom dorosłym i dzieciom.

Wymagania stawiane uczestnikom kursu:

Udział w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej mogą wziąć wszystkie osoby wykazujące gotowość niesienia pomocy innym. Kandydaci powinni wykazywać się dobrym stanem zdrowia.

Absolwent kursu będzie potrafił udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach:

 • utraty przytomności,
 • wstrząsu,
 • zatrucia,
 • zatrzymania krążenia krwi i oddechu,
 • krwawienia,
 • dławienia się,
 • oparzenia,
 • porażenia prądem,
 • hipotermii,
 • tonięcia,
 • drgawek,
 • złamań i innych urazów.


Po ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej słuchacz otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1632).


ZAPRASZAMY !!!  
 

Czas trwania: 8 godzin
Terminy: trwa nabór
Cena: 180 zł/os. 
Inne:  poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Ewelina Nieroda, Agnieszka Majchrzak kontakt tel. 71 344 28 12, 71 343 68 30, 71 343 18 14


Liczba wolnych miejsc: 2


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Wrocław I
ul. Biskupia 10a
50-148 Wrocław

Tel.: 71 344 28 12
Fax: 71 343 68 30
E-mail: okz.biskupia@dzdz.edu.plFacebook