Kursy i szkolenia

Kurs obsługi suwnic
Znalezione obrazy dla zapytania suwnicaCel:
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez dyrektora oddziału UDT i uzyskanie uprawnień w zakresie obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo. 
Szkolenie kierowane jest do osób zamierzających podjąć pracę na stanowisku obsługującego suwnice lub pracowników zainteresowanych poszerzeniem swoich kwalifikacji zawodowych o nowe umiejętności i uprawnienia.
 
Wymagania stawiane uczestnikom:
Udział w zajęciach mogą podejmować osoby pełnoletnie, legitymujące się wykształceniem minimum gimnazjalnym lub 8-letnią szkołą podstawową.
 
Zadaniem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z:

  •  budową, zasadą działania oraz obsługą suwnic,
  •  przepisami dozoru technicznego w zakresie eksploatacji suwnic,
  •  obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie obsługiwania suwnic,
  •  zasadami postępowanie w sytuacjach awaryjnych,
  •  zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego przed komisją powołaną przez Prezesa Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz.622).  Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed komisją powołaną przez dyrektora oddziału UDT absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawiające do obsługi suwnicy (uprawnienia Kategoria IIS - do obsługi suwnic  hakowych, ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo, oraz cięgników hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo).


ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania:
20 godzin
Terminy:
trwa nabór
Cena:
600,00 zł/os.+ 152 zł egzamin UDT , negocjacja ceny przy szkoleniach grupowych
materiały dydaktyczne w cenie szkolenia
Inne: 
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata, ciastka)
Osoba do kontaktu:
Monika Bierut kontakt
 
 Liczba wolnych miejsc: 8


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Ząbkowice Śląskie
ul. Wrocławska 27a
57-200 Ząbkowice Śląskie

Tel.: 883 663 223
Tel.: 605 215 941
Fax:
E-mail: okz.zabkowice@dzdz.edu.plFacebook