Aktualności

 

II edycja programu „Wiedza Edukacja Rozwój”

30 marca 2018

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło drugą edycję programu wsparcia dla osób chcących podnosić swoje kompetencje. Tym razem Resort przeznaczył w Programie „Wiedza Edukacja Rozwój”, ponad 12 mln zł na pomoc zwrotną (tzn. nieoprocentowane pożyczki z możliwością częściowego umorzenia) dla osób dorosłych z całego kraju, które chcą skorzystać z kursów lub studiów podyplomowych.

Fundusz „Pożyczki na kształcenie” skierowany jest do osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Wnioskować mogą o pożyczkę przeznaczoną wyłącznie na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 m-ce. Istotą funduszu jest brak jakichkolwiek dodatkowych kryteriów dla pożyczkobiorców, jak też formy czy tematyki szkolenia lub kursu.

Maksymalna wartość indywidualnej pożyczki to 100 tys. złotych, z czego spłata 25% może zostać umorzona. Umowa pożyczki zawierana jest pomiędzy Operatorem a uczestnikiem, natomiast płatność przekazywana jest przez Operatora bezpośrednio do instytucji edukacyjnej na sfinansowanie wybranej przez uczestnika formy kształcenia.

Informacje na temat programu, zasad wzięcia w nim udziału, naboru wniosków o udzielenie pożyczki są dostępne na stronie www.inwestujwrozwoj.pl.

 

 

Brak komentarzy

Brak komentarzy.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Facebook