Ewakuacja z Urządzeń Transportu Bliskiego w razie zagrożenia lub awarii

Ewakuacja z Urządzeń Transportu Bliskiego w razie zagrożenia lub awarii

Dedykowane konserwatorom oraz osobom wykonującym prace na urządzeniach:

  • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem,
  • podesty ruchome,
  • suwnice.

Zgodnie z polskim prawem, każde wózki jezdniowe podnośnikowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (potocznie zwane systemowymi lub WJO I), a także suwnice i podesty, w których operator jest podnoszony powyżej 3 metrów powyżej podłoża muszą w swoim wyposażeniu posiadać urządzenie do awaryjnego opuszczania (ewakuacji operatora).W przypadku awarii urządzenia i utknięciu osoby na wysokości, operator, który nie został przeszkolony, nie będzie wiedział w jaki sposób się ewakuować, co może stanowić ogromne zagrożenie, a nawet doprowadzić do groźnego wypadku.

Każda osoba wykonująca czynności konserwatora oraz obsługująca, dla bezpieczeństwa własnego oraz współpracowników, musi zostać przeszkolona pod kątem obsługi urządzenia do awaryjnego opuszczania (ewakuacji) i jest to wyraźnie zaznaczone przez producenta w instrukcji obsługi urządzenia.

Dbając o jakość wykonania usługi preferujemy przeprowadzenie szkolenia w siedzibie u Klienta na urządzeniu aktualnie obsługiwanym. Ponieważ, pomimo przyjętych ogólnych procedur ewakuacji z Urządzeń Transportu Bliskiego w przypadku awarii lub zagrożenia, każde urządzenie w swojej książce rewizyjnej ma dokładnie opisane wytyczne. Nasz Instruktor po przedstawieniu ogólnych zasad ewakuacji zapoznaje się z procedurami ujętymi w książce rewizyjnej i przeprowadza szkolenie z rozwiązań dedykowanych dla danych urządzeń. 

Instruktor, który będzie przeprowadzał szkolenie jest doświadczonym konserwatorem wózków jezdniowych podnośnikowych oraz posiada uprawnienia do obsługi wszystkich Urządzeń Transportu Bliskiego. Od kilku lat prowadzi również szkolenia z zakresu obsługi i konserwacji UTB.

Organizacja szkolenia: szkolenia realizowane w siedzibie Klienta.
Program szkolenia: zgodny z zapotrzebowaniem (dostosowywany do urządzeń, które aktualnie posiada Klient).
Czas trwania: ok. 8 godz. lub zależnie od potrzeb (możliwość przeprowadzenia szkolenia godzinach popołudniowych a także w sobotę lub niedzielę)
Cena:

  •  do 10 osób 200 zł/osoba,
  • 11 i powyżej 185 zł/osoba

Osoba do kontaktu:Agnieszka Pasternak, 601 304 967, 76 862 40 50

Skontaktuj się z Ośrodkiem w Legnicy korzystając z poniższego formularza:

* - oznacza pole wymagane

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w witrynie internetowej dostępnej pod adresem dzdz.edu.pl jest Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Biskupiej 10a. Każda osoba podająca dane osobowe czyni to dobrowolnie i ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na sformułowane pytanie i kontynuowanie ewentualnej dalszej korespondencji.

Facebook