Burza mózgów czy burza w szklance wody – metodyka grupowego rozwiązywania problemów

Burza mózgów czy burza w szklance wody – metodyka grupowego rozwiązywania problemów

Myślenie kreatywne można rozumieć jako kojarzenie rzeczy lub idei, między którymi wcześniej nie dostrzegano związku. Kreatywność przejawia się w gotowości do tworzenia nowych pomysłów i wynajdowaniu oryginalnych rozwiązań. Dlatego jest  ona szczególnie wymagana wśród umiejętności współczesnego pracownika czy też  menedżera.

Cel

Nauczanie umiejętności identyfikowania problemów praktycznych i efektywnego ich rozwiązywania
w grupach.

Jak działa nasz mózg

 • Tajemnica półkul i ciała modzelowatego
 • Rodzaje myślenia: naturalne, logiczne, matematyczne, lateralne
 • Techniki rozwijania potencjału umysły

 

Zasady pracy zespołowej nad rozwiązywaniem problemu

 • Źródła problemów w pracy.
 • Ograniczenia dla kreatywności w organizacji
 • Reguły pracy twórczej

 

Etapy procesu rozwiązywania problemu

 • Formułowanie problemu – „Problemem jest to w jaki sposób widzimy problem”
 • Metoda DLACZEGO
 • Metoda 5 pytań
 • Metoda zorientowana na CEL
 • Wykres Ishikawy
 • Zasada Pareto

 

Narzędzia grupowej pracy nad problemem

 • Burza Mózgów i jej warianty
 • Analiza Morfologiczna
 • Inne metody twórczego rozwiązywania problemów

 

Narzędzia do weryfikacji pomysłów.

 • Efektywność pracy grupowej
 • Czynniki wewnętrzne zwiększające efektywność
 • Czynniki wewnętrzne zmniejszające efektywność

 

Moderacja

 • Formy społeczne i techniki pracy w moderacji
 • Zwiększanie efektywności i atrakcyjności moderacji
 • Ocena efektywności moderacji
 • Monitorowanie i dokumentowanie moderacji

Facebook