ADR 2021 – NOWELIZACJA UMOWY EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCEJ MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

ADR 2021 – NOWELIZACJA UMOWY EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCEJ MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

ADR 2021 – NOWELIZACJA UMOWY EUROPEJSKIEJ
DOTYCZĄCEJ MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

1 (2)

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest wprowadzenie i zapoznanie uczestników ze zmianami do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), wchodzącymi w życie w dniu 1 stycznia 2021 r.

GRUPA DOCELOWA    
Szkolenie adresowane jest do doradców ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych (DGSA), przedsiębiorców, pracowników administracji oraz wszystkich osób zainteresowanych transportem towarów niebezpiecznych.

W PROGRAMIE MIN:
– Aktualny stan międzynarodowych i krajowych przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych:
– Zalecenia ONZ (wydanie 21. i 22.); przepisy modalne; powiązanie przepisów krajowych i międzynarodowych; umowy specjalne; dyrektywy Unii Europejskiej dot. transportu lądowego towarów niebezpiecznych i ich transpozycja do prawa polskiego;
– ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych i rozporządzenia wykonawcze;
– zgodność polskich tekstów ADR i RID (przepisy kolejowe).
– stosowanie ADR w wersjach 2019 i 2021 w przewozach krajowych i międzynarodowych;
– kary za niestosowanie znowelizowanych przepisów.
– stosowania zmienionej nazwy umowy;
– przepisów ogólnych i definicji;
– zwolnień z wymagań ADR;
– obowiązku wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa (DGSA)
– klasyfikacji towarów niebezpiecznych;
– wykazu towarów niebezpiecznych i przepisów szczególnych;
– doboru opakowań, cysterny i pojazdów;
– procedur nadawczych, dokumentacji, nalepek i znaków.
Stosowanie nowych wymagań w codziennej praktyce transportowej; sprawne posługiwanie się przepisami ADR – ćwiczenia
Informacja nt. bieżących i planowanych prac dotyczących nowelizacji ADR i przepisów krajowych

 
Czas trwania: 8h/dydaktycznych (1 dzień)
Terminy: Nabór Trwa
Zajęcia odbywać się będą w systemie zdalnym online lub w trybie stacjonarnym
Cena: 400,00 zł/os. 
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane, udostępniamy podręczniki na czas trwania szkolenia
Osoby do kontaktu:  Joanna Skoczylas, Dorota Ozga tel. 71 344 28 12, okz.biskupia@dzdz.edu.pl  Skontaktuj się z Ośrodkiem we Wrocławiu korzystając z poniższego formularza:

Skontaktuj się z Ośrodkiem we Wrocławiu korzystając z poniższego formularza:

* - oznacza pole wymagane

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w witrynie internetowej dostępnej pod adresem dzdz.edu.pl jest Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Biskupiej 10a. Każda osoba podająca dane osobowe czyni to dobrowolnie i ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na sformułowane pytanie i kontynuowanie ewentualnej dalszej korespondencji.

.

.  ..

Facebook