30 nawyków, które zmienią twoje życie – zarządzanie czasem

30 nawyków, które zmienią twoje życie – zarządzanie czasem

Nie możemy robić wszystkiego na raz. Albo ustalimy priorytety i skupimy się na ważnych zadaniach,  albo wszystko się posypie. Poza tym, dlaczego marnujemy tyle czasu na jałowe dyskusje i zbędne czynności?

Cel

Zdobycie nowych umiejętności w zakresie treningu umiejętności planowania i organizacji pracy własnej i organizacji pracy zespołu, zarządzania czasem, diagnozowania indywidualnych przeszkód    w efektywnej organizacji pracy własnej.

 Analiza czasu

 • Sporządzanie budżetu czasu – na co zużywamy nasz czas?
 • Diagnozowanie tzw. złodziei czasu
 • Sposoby radzenia sobie z największymi złodziejami czasu
 • Definiowanie celów – warunki poprawnego sformułowania celu
 • Wyznaczanie celów krótkoterminowych i perspektywicznych


Zasady zarządzania priorytetami

 • Techniki ustalania ważności zadań
 • Reguła Pareto, metoda Eisenhowera, reguła ABC
 • Metoda planowania i kontroli realizacji przedsięwzięć, planowanie pisemne

       

Efektywne zarządzanie swoją pracą w planowaniu przebiegu dnia

 • Ile czasu należy poświęcać na planowanie swoich codziennych czynności
 • Jak ustalać priorytety pod względem ich pilności i ważności?
 • Organizacja pracy poprzez planowanie efektywnych bloków pracy
 • Krzywa sprawności

 

Przeszkody w zarządzaniu sobą w czasie

 • Jak realistycznie budować swój plan czasowy?
 • Wypracowanie efektywnych strategii przeciwdziałania zakłóceniom w pracy
 • Identyfikacja złodziei czasu w pracy
 • Kontrola i wpływ jako czynniki niwelujące powstawanie barier czasowych
 • Strategie odkładania spraw na później

  

 Delegowanie zadań

 • Korzyści z delegowania
 • Poziomy delegowania
 • Problemy z delegowaniem i jak je rozwiązywać
 • Tworzenie harmonogramu zadań

        

Prowadzenie spotkań a oszczędność czasu

 • Moderowanie spotkania, techniki prowadzenia zebrań tematycznych i organizacyjnych
 • Tworzenie harmonogramów spotkania

Facebook