Ośrodki

 

OKZ Wrocław I

OKZ Wrocław I, ul. Biskupia 10a, 50-148 Wrocław. Kursy zawodowe i szkolenia. DZDZ Kursy i Szkolenia

Ewa Gbiorczyk
Kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego

Ewelina Nieroda
Zastępca Kierownika Ośrodka Kształcenia Zawodowego

POKAŻ KURSY OŚRODKA

W Ośrodku Kształcenia Zawodowego nr I we Wrocławiu można uzyskać uprawnienia i kwalifikacje w zakresie:

INFORMATYKI

 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie Start, Core lub Advanced
 • Grafika komputerowa – CorelDraw, Photoshop
 • Komputerowe wspomaganie projektowania – AutoCAD
Egzaminy ECDL są przeprowadzane we własnym, certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, Laboratorium Egzaminacyjnym, a absolwenci otrzymują Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL. Kursy AutoCAD kończą się wystawieniem certyfikatu firmy Autodesk. Absolwent otrzymuje też zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014  Nr 0, poz.622).


FINANSÓW, EKONOMII I ADMINISTRACJI

 • Kasjer złotowo-walutowy
 • Identyfikacja i analiza polskich i zagranicznych znaków pieniężnych
 • Pracownik administracyjno-biurowy
 • Podstawy księgowości z obsługą programów finansowo-księgowych
 • Samodzielna księgowa
 • Kadry i płace z obsługą programów komputerowych
 • Obsługa biura z elementami kadr i płac
 • Komputeropisanie metodą bezwzrokową
 • ABC działalności gospodarczej
 • Specjalista ds. zamówień publicznych
Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014  Nr 0, poz.622).


TRANSPORTU

 • Kierowca wózków widłowych (jezdniowych) z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli gazowych
 • ADR – Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym wszystkich klas (kurs początkowy i doskonalący)
 • ADR – Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach, klasy 1, klasy 7 (kurs początkowy i doskonalący)
 • Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych
 • Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy (kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna przyspieszona, kwalifikacja wstępna uzupełniająca, kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona, szkolenie okresowe)
 • Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym
 • Transport drogowy taksówką
Egzaminy przeprowadzane są przez odpowiednie instytucje: Transportowy Dozór Techniczny, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Urząd Miejski, Instytut Transportu Samochodowego.  W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne dokumenty potwierdzające uprawnienia.


EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO

 • Obsługa suwnic
Egzaminy końcowe przeprowadzają Komisje Egzaminacyjne Urzędu Dozoru Technicznego. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne Świadectwo Kwalifikacyjne.


OBSŁUGI MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH, DROGOWYCH

 • Operator koparkoładowarek kl. III – wszystkie
 • Operator koparek jednonaczyniowych kl. III (do 25 ton masy całkowitej)
 • Operator ładowarek jednonaczyniowych kl. III (do 20 ton masy całkowitej)
 • Operator przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym kl. III – wszystkie
Egzamin końcowy przeprowadza Komisja Egzaminacyjna Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują Świadectwo i Książkę operatora maszyn roboczych z wpisem uprawniającym do obsługi określonej maszyny lub urządzenia.


OGRODNICTWA I LEŚNICTWA

 • Obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin
Egzamin końcowy przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawniające do ich obrotu i konfekcjonowania.


PEDAGOGIKI

 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Kursy i egzaminy przeprowadzane są pod nadzorem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. W wyniku pozytywnego zdania egzaminu absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014  Nr 0, poz.622), uprawniające do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.


BHP

 • Okresowe szkolenia BHP pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Okresowe szkolenia BHP pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Okresowe szkolenia BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Okresowe szkolenia BHP pracowników inżynieryjno-technicznych
 • Okresowe szkolenia BHP pracowników administracyjno-biurowych
 • Okresowe szkolenia BHP pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby
Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Odział I we Wrocławiu. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 roku (Dz.U.  Nr 196 poz. 1420).

 

oraz inne kursy i szkolenia zgodnie z potrzebami i życzeniem klienta

Aby zapisać się na kurs lub szkolenie przejdź do Kursy i szkolenia

Posiadane przez nas certyfikaty, akredytacje i uprawnienia znajdziesz w  O firmie – Certyfikaty i akredytacje

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stronę znajdowano między innymi po wpisaniu poniższych fraz w wyszukiwarce:

 • kurs księgowości wrocław
 • kurs kadry i płace wrocław
 • kursy księgowości wrocław
 • kurs kadry płace wrocław
 • kursy autocad wrocław
 • kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu wrocław
 • kurs księgowości wroclaw
 • kurs administracyjno biurowy wrocław

Brak komentarzy »

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Facebook

Zamknij