Ośrodki

 

OKZ Kamienna Góra

OKZ Kamienna Góra, ul. Karola Miarki 27, 58-400 Kamienna Góra. Kursy zawodowe i szkolenia. DZDZ Kursy i Szkolenia

Bożena Bogucka
Kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego

Grażyna Bogucka-Kondoł
Zastępca Kierownika Ośrodka Kształcenia Zawodowego

 

POKAŻ KURSY OŚRODKA

W Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Kamiennej Górze można uzyskać uprawnienia i kwalifikacje w zakresie:

TRANSPORTU

 • Kierowca wózków widłowych (jezdniowych) z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli gazowych
 • Transport drogowy taksówką
Egzaminy przeprowadzane są przez odpowiednie instytucje: UDT, Starostwo Powiatowe. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne dokumenty potwierdzające uprawnienia.


SPAWALNICTWA

 • Spawanie gazowe (311)
 • Spawanie łukowe elektrodą otuloną (111)
 • Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych MIG (131)
 • Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych MAG (135)
 • Spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych TIG (141)
 • Weryfikacja uprawnień spawalniczych
Egzaminy przeprowadza Komisja Spawalnicza powołana przy Dolnośląskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują: Książkę Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza.


OGRODNICTWA i LEŚNICTWA

 • Obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin
 • Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy
Egzamin końcowy przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawniające do wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin lub do ich obrotu i konfekcjonowania.


PEDAGOGIKI

 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Kursy i egzaminy przeprowadzane są pod nadzorem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. W wyniku pozytywnego zdania egzaminu absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 0, poz.186), uprawniające do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.


BHP

 • Okresowe szkolenia BHP pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Okresowe szkolenia BHP pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Okresowe szkolenia BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Okresowe szkolenia BHP pracowników inżynieryjno-technicznych
 • Okresowe szkolenia BHP pracowników administracyjno-biurowych
 • Okresowe szkolenia BHP pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby
Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Odział I we Wrocławiu. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 roku (Dz.U.  Nr 196 poz. 1420).

 

oraz inne kursy i szkolenia zgodnie z potrzebami i życzeniem klienta

Aby zapisać się na kurs lub szkolenie przejdź do Kursy i szkolenia

Posiadane przez nas certyfikaty, akredytacje i uprawnienia znajdziesz w  O firmie – Certyfikaty i akredytacje

Tagi: , , , , , , , , ,

Stronę znajdowano między innymi po wpisaniu poniższych fraz w wyszukiwarce:

 • kurs na wózki widłowe
 • praca kamienna góra
 • kursy zawodowe kamienna gora
 • kurs spawacza kamienna góra
 • kursy kamienna góra

Brak komentarzy »

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

Facebook

Zamknij