Kursy i szkolenia

Szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy


Kierowca wykonujący przewóz drogowy zobowiązany jest co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy. 
Kierowca, który zaprzestał wykonywania przewozu drogowego przez okres uniemożliwiający spełnienie obowiązku, o którym mowa wyżej, przed ponownym przystąpieniem do wykonywania przewozu obowiązany jest ukończyć szkolenie okresowe. 
 
Pierwsze szkolenie okresowe:
 
Do pierwszego szkolenia okresowego mogą przystąpić osoby posiadające prawo jazdy:
1)  kategorii D1, D1+E, D lub D+E, wydane do dnia 10 września 2008 r.;
2)  kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane do dnia 10 września 2009 r. 

Termin, w którym kierowca powinien przejść pierwsze szkolenie okresowe jest uzależniony od daty uzyskania przez niego prawa jazdy odpowiedniej kategorii (data uzyskania uprawnień znajduje się na dokumencie prawa jazdy w punkcie 10 przy danej kategorii prawa jazdy). Kierowcy wykonujący przewóz drogowy są zobowiązani odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie określonym w przepisach. 

Tabela terminów odbycia pierwszego szkolenia okresowego 


Kierowca posiadający uprawnienia
kat. C, C+E, C1, C1+E

 
Termin odbycia pierwszego
szkolenia okresowego

 
do 31 grudnia 1980 do 10 września 2010
od 1 stycznia 1981 do 31 grudnia 1995 do 10 września 2011
od 1 stycznia 1996 do 31 grudnia 2000 do 10 września 2012
od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2005 do 10 września 2013
od 1 stycznia 2006 do 10 września 2009 do 10 września 2014
 
Kierowca posiadający uprawnienia
kat.   D, D+E, D1, D1+E

 
Termin odbycia pierwszego
szkolenia okresowego

 
do 31 grudnia 1980 do 10 września 2009
od 1 stycznia 1981 do 31 grudnia 1990 do 10 września 2010
od 1 stycznia 1991 do 31 grudnia 2000 do 10 września 2011
od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2005 do 10 września 2012
od 1 stycznia 2006 do 10 września 2008 do 10 września 2013
Kierowcy przystępujący do pierwszego szkolenia okresowego zobowiązani są po jego ukończeniu wykonać badania lekarskie i psychologiczne - przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.

Szkolenie okresowe prowadzone jest w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć i wynosi 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E lub D, D+E, D1 i D1+E. Obejmuje:

 
  • 21 godzin zajęć teoretycznych w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego,
  • 14 godzin zajęć teoretycznych w ramach modułów szkolenia okresowego, wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy. 

Po ukończeniu zajęć słuchacz otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego. Na podstawie tego dokumentu oraz zaświadczeń potwierdzających odbycie badań lekarskich i psychologicznych kierowca uzyskuje wpis do polskiego krajowego prawa jazdy. 

ZAPRASZAMY!!!

Czas trwania: 35 godz.
Terminy: trwa nabór
Cena: 450,00 zł/os. dla klientów indywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata, ciastka )
Osoba do kontaktu: Stefan Kokociński, Monika Kamińska kontakt
   


Liczba wolnych miejsc: 20


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Lubin
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14c
59-300 Lubin

Tel.: 76 844 39 40, 601 304 929
Fax: 76 844 39 40
E-mail: okz.lubin@dzdz.edu.plFacebook