Kursy i szkolenia

Szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy


Kierowca wykonujący przewóz drogowy zobowiązany jest co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy. 
Kierowca, który zaprzestał wykonywania przewozu drogowego przez okres uniemożliwiający spełnienie obowiązku, o którym mowa wyżej, przed ponownym przystąpieniem do wykonywania przewozu obowiązany jest ukończyć szkolenie okresowe. 
 
Pierwsze szkolenie okresowe:
 
Do pierwszego szkolenia okresowego mogą przystąpić osoby posiadające prawo jazdy:
1)  kategorii D1, D1+E, D lub D+E, wydane do dnia 10 września 2008 r.;
2)  kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane do dnia 10 września 2009 r. 

Termin, w którym kierowca powinien przejść pierwsze szkolenie okresowe jest uzależniony od daty uzyskania przez niego prawa jazdy odpowiedniej kategorii (data uzyskania uprawnień znajduje się na dokumencie prawa jazdy w punkcie 10 przy danej kategorii prawa jazdy). Kierowcy wykonujący przewóz drogowy są zobowiązani odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie określonym w przepisach. 

 
Kierowcy przystępujący do pierwszego szkolenia okresowego obowiązani są po jego ukończeniu wykonać badania lekarskie i psychologiczne - przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy. Kierowcy, którzy przystepują do szkolenia okresowego po raz kolejny  obowiązani są  wykonać badania lekarskie i psychologiczne w terminie do  dnia wydania świadectwa kwalifikacyjnego. 

Szkolenie okresowe prowadzone jest w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć i wynosi 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E lub D, D+E, D1 i D1+E. Obejmuje:

 
  • 21 godzin zajęć teoretycznych w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego,
  • 14 godzin zajęć teoretycznych w ramach modułów szkolenia okresowego, wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy. 

Po ukończeniu zajęć słuchacz otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenia szkolenia okresowego. Na podstawie tego dokumentu oraz zaświadczeń potwierdzających odbycie badań lekarskich i psychologicznych kierowca uzyskuje wpis do polskiego krajowego prawa jazdy. 


Czas trwania: 35 godzin
Terminy: Rozpoczęcie: 10.02.2018 r.  godz. 8.00
Cena: 450 zł/os. dla klientów indywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata, ciastka)
Osoba do kontaktu: Urszula Wojnarowicz, Ewa Feńków kontakt
   


Liczba wolnych miejsc: 10

Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Złotoryja
ul.Kolejowa 4
59-500 Złotoryja

Tel.: 76 878 58 55
Fax: 76 878 58 55
E-mail: okz.zlotoryja@dzdz.edu.plFacebook