Kursy i szkolenia

Kurs spawania stali niestopowych elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (TIG)

 
Cel:
Celem zajęć jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu zgodnie z wytycznym Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
 
Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy:


  • ukończyli co najmniej szkołę podstawową lub szkołę zawodową,
  • ukończyli 18 rok życia,
  • posiadają zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzoną świadectwem lekarskim.
W kursie uczestniczyć mogą także spawacze posiadający Książkę Spawacza, którzy chcą poszerzyć posiadane uprawnienia spawalnicze o nową metodę spawania.

Absolwent kursu uzyskuje wiedzę i umiejętności do samodzielnego i bezpiecznego wykonywania zawodu spawacza.
W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej absolwent otrzymuje: Książkę Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza.
Egzamin przeprowadza Komisja Spawalnicza powołana przy Dolnośląskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 103 godziny, w tym 23 godziny zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych
Terminy: rozpoczęcie: nabór trwa
zajęcia codziennie, w dni powszednie, w godz. od 16:00 do 20:00
Cena: 2 800 zł/os. dla klientów indywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  do dyspozycji słuchaczy podręczniki z zakresu spawalnictwa
Osoba do kontaktu: Waldemar Gołębiowski, Edyta Horudko kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 9


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Wrocław II
al. Wiśniowa 81
53-126 Wrocław

Tel.: 71 337 21 06
Fax: 71 337 21 06
E-mail: okz.wisniowa@dzdz.edu.plFacebook