Kursy i szkolenia

Kontrola zarządcza - sektor finansów publicznych

 

Celem szkolenia jest przygotowanie do efektywnego zaplanowania, wdrożenia i realizacji systemu kontroli zarządczej na poziomie jednostki sektora finansów publicznych.

Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności dotyczące realizacji obowiązku prowadzenia kontroli zarządczej zgodne z wymogami przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz ze standardami kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych (Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku).

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:
Udział w zajęciach mogą podejmować osoby pełnoletnie, chcące podwyższać swoje kwalifikacje.

Założenia programowe:
I. Ramowe zasady kontroli zarządczej.
II. Standardy kontroli zarządczej - omówienie standardów kontroli zarządczej oraz sposobu ich realizacji.
III. Harmonogram wdrażania i realizacji kontroli zarządczej.
IV. Projektowanie systemu zarządzania ryzykiem.
V. Wdrażanie systemu zarządzania ryzykiem.
VI. Identyfikacja i szacowanie ryzyka – warsztaty.
VII. Samoocena systemu kontroli oraz zarządzania ryzykiem (metody ilościowe i jakościowe).

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2014 poz.622).
 
ZAPRASZAMY !!!
 

Czas trwania: 16 godzin
Terminy: w celu ustalenia terminu, prosimy o telefon lub e-mail
Cena: 590 zł/os. dla klientów indywidualnych,
przy zgłoszeniach grupowych istnieje możliwość negocjacji ceny
Inne:  materiały dydaktyczne w cenie szkolenia
Osoba do kontaktu: Ewa Gbiorczyk, Anna Wanowicz kontakt tel. 71 344 28 12, 71 343 18 14, 71 343 68 30
   Liczba wolnych miejsc: 13


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Wrocław I
ul. Biskupia 10a
50-148 Wrocław

Tel.: 71 344 28 12
Fax: 71 343 68 30
E-mail: okz.biskupia@dzdz.edu.plFacebook