Kursy i szkolenia

Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych 

Cel kursu:
Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do złożenia egzaminu sprawdzającego kwalifikacje wymagane do konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych. 


Warunki stawiane uczestnikom:
W zakresie :
-części mechanicznej powinien posiadać elementarną wiedzę z dziedziny mechaniki technicznej, wytrzymałości zmęczenia materiałów, maszynoznawstwa, technologii naprawy maszyn,
-części elektrycznej powinien posiadać wiedzę o źródłach i odbiornikach prądu elektrycznego, sieci przesyłowej, aparaturze elektrycznej.
Ponadto powinien posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją  urządzeń, instalacji i sieci.

Program kursu obejmuje:
-wiadomości o dozorze technicznym;
-wiadomości ogólnotechniczne związane z budową i eksploatacją wózków;
-budowa i konserwacja wózków ;
-bhp ;
-zajęcia praktyczne.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego przed komisją powołaną przez Prezesa Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z  2014 poz.622).  Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed komisją powołaną przez dyrektora oddziału UDT absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawniające do konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych.

ZAPRASZAMY !!!

 
Czas trwania: 60 godzin;  w tym  5 godzin zajęć praktycznych
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
Cena: 1 252,00 zł/os. dla klientów indywidualnych z egzaminem UDT
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Danuta Kraska, kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 2

Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Legnica
ul. Muzealna 2
59-220 Legnica

Tel.: 76 862 40 50
Tel.: 601 304 967
Fax: 76 862 40 50
E-mail: okz.legnica@dzdz.edu.plFacebook