Aktualności

 

18 września startuje nabór wniosków do projektu „Pożyczki na kształcenie”

15 września 2017

18 września startuje nabór wniosków do projektu „Pożyczki na kształcenie”. Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie kosztów studiów podyplomowych, kursów i szkoleń zawodowych, kursów i szkoleń językowych i informatycznych oraz innych form kształcenia osób dorosłych trwających nie dłużej niż 24 miesiące. Fundusz jest skierowany do osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

W ramach projektu, uczestnik może otrzymać nieoprocentowaną pożyczkę z możliwością do 25% umorzenia na dowolną formę kształcenia (wyłączając studia I, II, i II stopnia). Wysokość pożyczki to minimum 600 zł i maksimum 100.000 zł.

Umowa pożyczki zawierana jest pomiędzy Operatorem a uczestnikiem, natomiast płatność przekazywana jest przez Operatora bezpośrednio do instytucji edukacyjnej na sfinansowanie wybranej przez uczestnika formy kształcenia. Informacje na temat programu, zasad wzięcia w nim udziału, naboru wniosków o udzielenie pożyczki są dostępne na stronie www.inwestujwrozwoj.pl.

Brak komentarzy »

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Facebook